Відмінності реферату від доповіді

Реферат доповідь — це види самостійної роботи, з якими доводиться стикатися кожному школяреві та студентові в процесі отримання освіти різних ступенів. Їх часто плутають, але все ж таки реферат і доповідь мають свої особливості, і їх необхідно знати для грамотної підготовки матеріалу.

Що таке реферат?

Реферат — вид науково-дослідної роботи, що передбачає короткий виклад якої-небудь теми, огляд декількох точок зору на наукову проблему. Викладається він письмово (хоча може бути виголошений усно перед аудиторією), і автор при його написанні спирається на кілька джерел, список яких він повинен представити в кінці в бібліографічному списку.

Реферат не передбачає висловлення власної точки зору автора та має своєю метою виявити найбільш достовірні і перевірені наукою факти, що стосуються розглянутої проблеми. Письмовий характер реферату призводить до його головної особливості: структурності. У своєму складі має чітко виділені частини:

  • вступ — тут обґрунтовується актуальність проблеми;
  • основна частина — викладаються основні точки зору з посиланнями на наукові джерела і цитатами;
  • висновок;
  • список використаної літератури.

Реферат може бути просто стислим викладом книги і нагадувати собою конспект або представляти огляд кількох наукових праць з оцінкою їх значимості та поширеності.

Доповідь та його особливості

На відміну від реферату доповідь націлений на усне виконання, тому містить в собі великий обсяг інформації в меншому обсязі. Доповідь — це не просто переказ наукових поглядів на проблему, а критичний аналіз її з висновком в кінці на основі власної точки зору.

Автор доповіді також користується науковими джерелами, посилається на них у тексті, застосовуючи при бажанні цитати, але має право не охоплювати всі гіпотези і теорії, а вибрати тільки ті, які підтверджують його погляд на проблему. Цей вид самостійної роботи більш особистісно орієнтований, а його уявлення перед аудиторією можна зробити подібним і наочним: використовувати схеми, таблиці, малюнки, відеопрезентацію.

Отже, основні відмінності доповіді і реферату:

  • реферат — це об’єктивний виклад стану розглянутої наукової проблеми, а доповідь містить в собі аналіз використовуваних даних і часто пропонує науці власне рішення;
  • реферат стисло переказує зміст наукових джерел, доповідь ж залишає простір для авторської позиції;
  • найчастіше реферат складається в письмовому вигляді, а доповідь представляється аудиторії в усній формі, тому реферат зазвичай більше за обсягом.
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради на кожен день